Certyfikaty i Uprawnienia

CERTYFIKAT nr 459 Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców
Polskiego Związku Motorowego w zakresie:

- techniki samochodowej,
- ruchu drogowego
- rekonstrukcji kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych
- wyceny wartości pojazdów samochodowych oraz jakości i kosztów napraw pojazdów

Biegły Skarbowy Izby skarbowej w Łodzi.

UPRAWNIENIA Rzeczoznawcy Samochodowego
(lista rzeczoznawców samochodowych) wydane przez Ministra Infrastruktury (numer identyfikacyjny listy Ministerstwa Infrastruktury nr RS 001285).

UPRAWNIENIA Diagnosty Samochodowego w pełnym zakresie.