ZAKRES USŁUG

Zakres Podmiotowy i Przedmiotowy Świadczonych Usług Rzeczoznawczych

Oceny techniczne, wyceny, opinie są wykonywane dla potrzeb:

- osób prywatnych,
- firm,
- banków,
- firm ubezpieczeniowych z kraju i zagranicy,
- instytucji

Świadczę również usługi dla urzędów:

- państwowych, samorządowych,
- pracy,
- celnych,
- skarbowych

Szczegółowy zakres usług:

  • wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń, przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych Info-Ekspert, Eurotax ( w tym wyceny pojazdów maszyn i urządzeń dla udokumentowania wykorzystania środków z urzędów pracy, z agencji modernizacji rolnictwa i innych środków unijnych),
  • oceny stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń wraz z dokumentacją fotograficzną,
  • ustalanie lub weryfikacja danych technicznych i identyfikacyjnych, opisy pojazdów po zmianach, niezbędne dla potrzeb Wydziałów Komunikacji i Stacji Kontroli Pojazdów,
  • ustalanie zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach drogowych, kwalifikacja uszkodzeń powypadkowych w celu określenia technologii ich usunięcia tj. metodą wymiany elementu bądź jego naprawy,
  • kosztorysowanie szkód komunikacyjnych przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych (w tym w systemach Audatex, Eutotax),
  • analizy i weryfikacje rachunków za przeprowadzane naprawy pojazdów,
  • opinie o skuteczności napraw powypadkowych (w tym badanie grubości warstwy lakierniczej),
  • doradztwo w sprawach motoryzacji, pomoc w zakupie samochodu,
  • oceny techniczne pojazdów zabytkowych, sporządzanie pełnej dokumentacji dla Konserwatora Zabytków ( w tym kart ewidencji zabytku ruchomych techniki),
  • opinie prywatne z zakresu techniczno-kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych, określania przyczyn ich powstania, stopnia przyczynienia się uczestników – z wykorzystaniem najnowocześniejszych programów komputerowych (symulacje wypadków i kolizji drogowych), naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie prawa o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – dla osób prywatnych, zespołów adwokackich, firm ubezpieczeniowych i.t.p.

Oceny techniczne, wyceny, opinie są wykonywane dla potrzeb we współpracy i na drukach PZM OZDG w Łodzi , Biura Licencjonowanych Rzeczoznawców.